Tuesday, November 17, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA (MELAKA) : GURU BANYAK, MURID TIADA

Nisbah Guru Berbanding Kelas
  1. Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan keperluan guru bagi pembelajaran murid adalah atas nisbah satu guru bagi satu kelas.Semakan Audit mendapati pengurusan JAIM menetapkan keperluan guru mengikut nisbah 0.75:1 iaitu 0.75 guru bagi satu kelas disebabkan program KAFA di negeri Melaka dilaksanakan pada sebelah petang selama 20 jam seminggu.
  2. Keperluan guru mengikut nisbah ketetapan JAIM tidak dipatuhi memandangkan terdapat lebihan 91 guru atau 7.4%. Mengikut pengiraan Audit, Kerajaan Negeri telah menanggung lebihan elaun guru sejumlah RM819,000 bagi tahun 2008.
  3. Pada pendapat Audit, pengurusan nisbah guru KAFA berbanding kelas adalah tidak memuaskan. Ini kerana lebihan guru menyebabkan Kerajaan Negeri terpaksa menanggung perbelanjaan elaun yang tidak sewajarnya.

No comments:

Post a Comment

 

blogger templates | Make Money Online