Tuesday, October 4, 2011

Ulama' Berperanan Bukan Sekadar Sebagai Pemadam Kebakaran


Ulama. Tanpa menafikan ketokohan sesiapun yang memiliki kriteria ini, dalaman mahupun luaran, benar mahupun palsu, selama ini disaksikan hanya seperti pemadam kebakaran. Ini kerana mereka hanya dilibatkan dalam mengatasi masalah atau isu hanya pada program-program yang diizinkan pemerintah. Hak pemerintah itu lebih disanjung, didokongi, dibalut dengan pelbagai hadis-hadis Nabawi sekalipun kadang-kadang bersalahan dengan hak Allah Taala. Inilah yang aneh apabila ulama hanya sebagai tempat menyelesaikan suatu krisis, namun ketika penyusunannya, ketika pembinaannya, mereka tidak dilibatkan.





Bagaimana boleh para ulama menyelesaikan masalah, jika mereka tidak dilibatkan dalam sebab? Bagaimana dunia politik dapat di-islah, jika diri mereka yang bergelar ulama hanya menunggu isyarat izin dari pemerintah? Ulama dijadikan alat pemadam kebakaran, bukan suatu dasar atau peraturan yang menjadi etika kepenggunaan untuk mencegah berlakunya kebakaran.

Secara syar'ie, ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah kerana kedalaman ilmunya. Ulama itu secara bahasa merupakan jamak dari kata alim yang berati orang berilmu. Mereka mewarisi karakter Para Nabi dalam keterikatannya terhadap wahyu Allah Taala.

Rasullah S.A.W bersabda, Sesungguhnya perumpamaan ulama dimuka bumi laksana bintang-bintang yang ada dilangit yang menerangi gelapnya bumi dan laut. apabila padam cahayanya maka jalan akan kabur (Musnad Imam Ahmad).

Dalam hadis yang lain Baginda S.A.W bersabda,Sesungguhnya kedudukan seorang alim sama seperti kedudukan bulan diantara bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Para Nabi (Sunan Abi Daud dan Tirmizi).

Ciri yang dimiliki oleh ulama adalah :
  • Memiliki keimanan yang kukuh, ketaqwaan yang tinggi, berjiwa istiqomah dan konsisten terhadap kebenaran.
  • Memiliki sifat-sifat kerasulan, iaitu jujur (siddiq), amanah, cerdas (fatanah) dan menyampaikan (tabligh).
  • Faqih fi ad din (faham dalam agama) sampai kepada level rasikhun fi al Ilm' (amat dalam ilmunya).
  • Mengenal situasi dan kondisi masyarakat.
  • Mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan dan menegakkan ajaran Allah Taala.
  • Takut kepada Allah Taala baik di dalam hati, ucapan mahupun perbuatannya. Rujuk firman Allah di dalam Surah Al Fathir:28.
  • Tidak mendukung kezaliman dan sesiapapun yang berbuat zalim.
Berkaitan perihal mendokong kezaliman dalam masalah ini, Imam Az Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf Juzuk II/416 mengutip beberapa pendapat. Di antaranya pendapat Imam At Thauri yang berkata, Di nereka jahanam nanti ada suatu lembah yang tidak dihuni orang kecuali para pembaca Al Quran yang suka berkunjung kepada para penguasa”. Senada dengan hal ini, Imam Auza'ie, Termasuk yang dibenci oleh Allah adalah ulama yang suka mengunjungi para penguasa. Bahkan Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa Rasullullah S.A.W pernah bersabda, Siapa yang berdoa untuk orang zalim agar tetap berkuasa, maka dia telah menyukai orang itu bermaksiat kepada Allah di bumiNya”.


No comments:

Post a Comment

 

blogger templates | Make Money Online